افزایش ۶ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌ها

سه شنبه ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹:۰۰ 4 سال پیش

افزایش ۶ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌ها

عصر سفر-مقام مسئول شرکت فرودگاه‌ها از افزایش 3درصدی نشست و برخاست هواپیما، 6درصدی اعزام و پذیرش مسافر و 14درصدی ارسال و پذیرش بار در آبان امسال خبر داد.

سرویس : اخبار

به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از تسنیم، حمیدرضا سیدی اظهار کرد: براساس آمار جمع آوری شده توسط گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی، میزان جابجایی مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت از سه میلیون و 623 هزار مسافر در آبان 97 به بیش از سه میلیون و 850 هزار مسافر در آبان 98 رسیده است که رشد شش درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: بیشترین جابجایی مسافر در آبان 98 به فرودگاه مهرآباد (بیش از یک میلیون و 275 هزار مسافر) و سپس به فرودگاه‌های مشهد (حدود 721 هزار نفر)، امام خمینی(ره) (حدود 549 هزار نفر)، شیراز(حدود 242 هزار نفر) و اهواز (حدود 173 هزار نفر) اختصاص دارد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به رشد 3 درصدی نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در آبان 98 نسبت به آبان 97 و رسیدن از 30 هزار و 386 به 31 هزار و 340 پرواز، گفت: بیشترین پرواز در آبان 98 به فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 631 فروند اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد(4884 پرواز)، امام خمینی(ره) با 3469 پرواز، شیراز (2276 پرواز) و اصفهان (1599 پرواز) در رتبه های بعدی قرار دارند.

سیدی تصریح کرد:‌ میزان جابه جایی بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت از حدود 34 میلیون و 578 هزار کیلوگرم در آبان 97 به حدود 39 میلیون و 500 هزار کیلوگرم در آبان 98 رسیده است.

وی افزود: بیشترین میزان جابه جایی بار در آبان 98 متعلق به فرودگاه امام خمینی(ره) به میزان حدود 13 میلیون کیلوگرم است و فرودگاه های مهرآباد(حدود 9 میلیون کیلوگرم)، مشهد (حدود 6 میلیون و 636 هزار کیلوگرم)، شیراز (حدود دو میلیون و 500 هزار کیلوگرم)، اصفهان (حدود یک میلیون و 500 هزار کیلوگرم) و تبریز(حدود یک میلیون و 100 هزار کیلوگرم) در رتبه های بعدی قرار دارند.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه در حوزه پروازهای داخلی در آبان 98 نسبت به آبان 97 به رشد 12 درصدی ارسال و پذیرش بار، رشد شش درصدی نشست و برخاست و افزایش 9 درصدی جابه جایی مسافر دست یافته ایم، افزود: در این بازه زمانی میزان جابه جایی بار در پروازهای داخلی از حدود 20 میلیون و 791 هزار کیلوگرم به بیش از 23 میلیون کیلوگرم رسیده است.

وی گفت: بیشترین میزان جابه جایی بار در پروازهای داخلی به فرودگاه مهرآباد (حدود 9 میلیون کیلوگرم) و سپس فرودگاه های مشهد(حدود پنج میلیون کیلوگرم)، شیراز (حدود یک میلیون و 600 هزار کیلوگرم)، اهواز (بیش از یک میلیون و 200 هزار کیلوگرم) و اصفهان (بیش از یک میلیون و 100 هزار کیلوگرم) اختصاص دارد.

سیدی با بیان اینکه میزان جابه جایی مسافر در پروازهای داخلی طی آبان 98 به بیش از سه میلیون و 138 هزار نفر رسیده است، افزود: بیشترین آمار به فرودگاه مهرآباد(بیش از یک میلیون و 275 نفر) اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد (بیش از 632 هزار نفر)، شیراز (حدود 208 هزار نفر)، اهواز(بیش از 171 هزار نفر) و اصفهان (حدود 155 هزار نفر) در جایگاه های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه آبان امسال 26 هزار و 569 پرواز داخلی در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شده است، گفت: بیشترین پرواز داخلی به فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 631 فروند و سپس مشهد(4228 پرواز)، شیراز(1967 پرواز)، اهواز(1522 پرواز) و اصفهان (1472 پرواز) اختصاص دارد.

سیدی با اشاره به رشد 18 درصدی جابه جایی بار در پروازهای بین المللی طی آبان 98 عنوان کرد: میزان جابه جایی بار از حدود 14 میلیون در آبان 97، در آبان 98 به بیش از 16 میلیون کیلوگرم رسیده است. همچنین بیشترین جابه جایی بار در پروازهای بین المللی به فرودگاه امام خمینی (حدود 13 میلیون کیلوگرم) و سپس فرودگاه های مشهد(حدود یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم)، اصفهان (حدود 304 هزار کیلوگرم) و تبریز(حدود 253 هزار کیلوگرم) و شیراز بیش از 898 هزار کیلوگرم تعلق دارد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در آبان 98 در مجموع 4771 پرواز بین المللی در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت با جابه جایی بیش از 712 هزار مسافر انجام شده است.