توقف نشست و برخاست هواپیما در ۴ فرودگاه در بهار ۹۹

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸:۰۰ 4 سال پیش

عبور 15هزار پرواز از فضای کشور

توقف نشست و برخاست هواپیما در ۴ فرودگاه در بهار ۹۹

عصر سفر- در سه ماه ابتدای امسال 14 هزار و 924 پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد در حالی که در سه ماهه ابتدایی سال 98 این رقم 89 هزار و 850 پرواز بوده است.

سرویس : اخبار

به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از فارس، بر اساس جداول و نمودارهای آمار تجمعی پروازها در سه ماهه ابتدایی سال 99 در 4 فرودگاه کشور از 49 فرودگاه زیرمجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در مدت مذکور آمار «نشست و برخاست هواپیما»، «اعزام و پذیرش مسافر» و «ارسال و پذیرش بار و پست»، صفر بوده است؛ این آمار شامل فرودگاه‌های زنجان، شاهرود، کلاله و همدان است که در سه ماهه اول سال 98 در بخش های نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست، صفر بودند در این راستا این 4 فرودگاه در گزینه های مذکور در 3 ماه ابتدایی امسال با کاهش 100 درصدی مواجه شدند.

در 49 فرودگاه مجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در سه ماهه ابتدایی سال 99 میزان نشست و برخاست هواپیما 44 هزار و 918 فروند، میزان اعزام و پذیرش مسافر 4 میلیون و 40 هزار و 357 نفر و ارسال و پذیرش بار و پست 36 میلیون و 793 هزار و 908 کیلوگرم بوده است که در این سه بخش مورد مطالعه به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل این 49 فرودگاه با کاهش 51 درصدی، کاهش 64 درصدی و کاهش 68 درصدی مواجه بوده است.

* کاهش 64 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های مناطق آزاد و اختصاصی

در 6 فرودگاه اختصاصی نیز میزان نشست و برخاست هواپیما در سه ماهه ابتدایی امسال 4 هزار و 628 فروند، میزان اعزام و پذیرش مسافر 448 هزار و 162 نفر همچنین میزان ارسال و پذیرش بار و پست 4 میلیون و 569 هزار و 587 کیلوگرم بوده است که در این باره نسبت به مدت مشابه سال قبل این 6 فرودگاه به ترتیب با کاهش 56 درصدی، کاهش 64 درصدی و کاهش و 63 درصد کاهش داشته است.

* کاهش 74 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه قشم در 3 ماه ابتدایی سال

بنابراین گزارش در 6 فرودگاه اختصاصی بیشترین کاهش نشست و برخاست هواپیما با 70 درصد کاهش، مربوط به فرودگاه قشم بوده است همچنین در حوزه اعزام و پذیرش مسافر بیشترین کاهش با رقم 74 درصد مربوط به فرودگاه قشم و بیشترین کاهش ارسال و پذیرش بار و مسافر مربوط به فرودگاه قشم با 78 درصد کاهش بوده است.

* بیشترین کاهش آمار فرودگاهی در فرودگاه های رفسنجان، یاسوج و شهرکرد

همچنین در سه ماه ابتدایی امسال در فرودگاه های زیرمجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران غیر از 4 فرودگاه همدان، کلاله، شاهرود و زنجان که عنوان شد میزان نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار پست صفر بوده است در 3 ماه ابتدایی امسال صفر بوده است، بیشترین کاهش نشست و برخاست هواپیما در مدت مذکور متعلق به فرودگاه رفسنجان با 91 درصد کاهش است.

همچنین این فرودگاه با کاهش 95 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 93 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست در سه ماهه ابتدایی امسال، بیشترین میزان کاهش آمار فرودگاهی را به خود اختصاص داده است.

پس از فرودگاه رفسنجان فرودگاه های یاسوج و شهرکرد بیشترین میزان کاهش را در آمارهای مربوط در سه ماهه ابتدای امسال داشته اند.

* عبور 14 هزار و 924 پرواز از فضای کشور در 3 ماه ابتدایی سال

بنابراین گزارش همچنین در حوزه پروازهای عبوری، در سه ماه ابتدای امسال 14 هزار و 924 پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد در حالی که در سه ماهه ابتدایی سال 98 این رقم 89 هزار و 850 پرواز بوده است.

مطالب مرتبط