کاهش ۵۲ درصدی پرواز‌ها از فرودگاه‌های کشور

سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱:۰۰ 3 سال پیش

کاهش ۵۲ درصدی پرواز‌ها از فرودگاه‌های کشور

عصر سفر- در 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، در 55 فرودگاه کشور، میزان نشست و برخاست هواپیماها 52 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 68 درصد کاهش داشته است.

سرویس : اخبار

به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از فارس، بر اساس جداول و نمودارهایی که درباره پروازهای خردادماه امسال منتشر شده است، در خردادماه 1399 میزان نشست و برخاست 31 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

بنابراین گزارش در خرداد ماه 1399 اعزام و پذیرش مسافر 47 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در ماه مذکور ‌ارسال و پذیرش بار و پست 53 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

همچنین در خردادماه 1399 پروازهای عبوری 80 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

بنابراین گزارش طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها، بیشترین سهم نشست و برخاست فرودگاه‌ها در خردادماه 1399 مربوط به فرودگاه مهرآباد با 35,52 درصد است.

* کاهش 64 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در 55 فرودگاه کشور

بنابراین گزارش در 49 فرودگاه زیر مجموعه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در سه ماهه اول سال 99 میزان نشست و برخاست نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 68 درصد کاهش داشته است.

همچنین با احتساب 6 فرودگاه دیگر که زیر مجموعه شرکت فرودگاه‌ها نیست، شامل کیش، عسلویه، چابهار، قشم، ماهشهر و ماکو، جمعا در 55 فرودگاه کشور، میزان نشست و برخاست هواپیماها 52 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 68 درصد کاهش، در سه ماه ابتدایی امسال داشته است.

طبق این گزارش در فرودگاه مهرآباد میزان نشست و برخاست هواپیماها در سه ماهه ابتدای سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 53 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 55 درصد کاهش دارد.

در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد میزان نشست و برخاست هواپیما در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 75 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 80 درصد کاهش داشته است.

همچنین در فرودگاه شیراز نشست و برخاست هواپیماها 54 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 61 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 69 درصد کاهش داشته است.

* کاهش 89 درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره)

در فرودگاه امام خمینی(ره) در سه ماهه ابتدایی امسال میزان نشست و برخاست هواپیماها 89 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 96 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست نیز 81 درصد کاهش داشته است.